Blog

ABC

Vorige week woonde ik het wetenschapscafé “Meester app” bij in Gent.
Tekenaar Koen Van den Eeckhout (Baryon) … maakte een visueel verslag.
Of hoe een interessante avond creatief in beeld kan worden gebracht !
We waren het erover eens: “Professionalisering is dé sleutel om leermotivatie door onderwijstechnologie te doen stijgen”
Hoe breng je professionalisering en motivatie samen ?
Begin bij …

Autonomie
Betrokkenheid
Competentie

De 3 psychologische basisbehoeften om intrinsieke motivatie te verhogen volgens Deci&Ryan in hun ‘Selfdetermination theory

De eerste keer dat ik over dit model hoorde, was tijdens mijn opleiding schoolontwikkeling. Wat klonk dit heerlijk helder !
In de lerarenopleiding mag dit ABC-model met het oog op de leerlingen zeker niet ontbreken.

Stijn Dhert zegt in een recent interview bij  ‘Schoolmakers’ hetvolgende over curriculumontwikkeling:

“Een goede lerarenopleiding is altijd ‘in verbinding’ met bepaalde doelen, met beleid, met het onderwijslandschap waarin of waarvoor de leraren worden opgeleid.”

Daarmee ben ik het helemaal eens voor toekomstige leerkrachten en docenten!

Wat met de huidige / oudere generatie leerkrachten ?
Autonoom … daar twijfel ik niet aan.
Competent … daar twijfel ik ook niet aan.
Betrokken … ook daar twijfel ik niet aan.

Van ABC naar VTO en POP

De vraag moet anders worden gesteld.
Word jij als leerkracht / docent voldoende betrokken bij het VTO-beleid op jouw school ?

Om een school te transformeren naar een LERENDE organisatie met LERENDE medewerkers is er nood aan een reactief en proactief beleid van Vorming Training en Opleiding.
Hierin zou ruimte moeten zijn voor POP’s of persoonlijke ontwikkelingsplannen met oog voor de talenten en competenties van huidige / oudere leerkrachten.
Onderzoek hieromtrent kan dit alvast in kaart brengen.
Wanneer je als leerkracht naar de toekomst toe langer voor de klas moet staan, is een POP een absolute noodzaak! De klassieke nascholing mist hier zijn doel.
Op de website ‘Langer Werken‘ hanteert men eveneens dit ABC-principe.

Begrip SCHOOL

Op Wikipedia staat te lezen dat het woord ‘school’ is afgeleid van het Griekse ‘σχολή’, dat ‘vrije tijd’ betekent.
Onderwijs was namelijk oorspronkelijk iets waarvoor men vrije tijd moest hebben.

Zou volgende omschrijving geen interessante toekomstgerichte betekenis zijn voor het begrip SCHOOL ?
Een LERENDE organisatie met LERENDE medewerkers en leerlingen waar autonomie, betrokkenheid en competenties op de 1ste plaats komen ?
Hierbij denk ik verder dan een “professionele leergemeenschap”.
“Een 3 dimensionale organisatie met oog voor een fors ontwikkelingsproject op maat van elke leerling, leerkracht, personeelslid en directie.”
Kortom, een win-win situatie voor alle partijen !

Ik begon mijn blog bij ABC en eindig met een filmpje van de blog X,Y of Einstein van Pedro Debruyckere.

Veel lees en kijkplezier
Z laat ik jullie Zelf invullen op de DAG van de LEER-KRACHT !

Francess