Blog

Na de paasvakantie zouden de leerlingen het zelfstandig werk, waar ze 5 weken in klas aan hadden gewerkt, presenteren.
Gedurende die 5 weken had ik hen grondig begeleid, feedback en feed-forward gegeven en nu zou ik hun proces en product evalueren.
Toen ik hen aangaf dat ik tijdens de presentatie vragen zou stellen zoals op een mondeling examen, herkende ik het meteen: STRESS

Naar aanleiding hiervan, vroeg ik me af hoe ik als leerkracht de stress bij de leerlingen kon verminderen ?
Kon ik mijn manier van evalueren nog meer afstemmen op mijn manier van lesgeven?
Zou het helpen om op voorhand èn in overleg met de leerlingen de beoordelingscriteria vast te leggen voor de presentatie?
Dit bleek een goede aanpak.
Samen hebben we voor de presentatie de minimale en extra beoordelingscriteria opgesteld op basis van doelstellingen die ze zouden moeten kunnen halen.
En ja hoor, het heeft gewerkt. Meer nog, ze hebben me verrast !
We hebben met z’n allen in de klas punten gegeven met aandacht voor hun groeiproces en de leerlingen hebben de test met glans doorstaan.

Nu nog een schriftelijk deel te gaan …
Kan ik daar ook de druk verlagen ?
Jazeker, benieuwd hoe ?
Lees mijn volgende blog …
Francess