Blog

Kennis of vaardigheden ?

Toma heeft een proef gehad over de stelling van Pythagoras. Je weet wel… die Griekse wiskundige die zegt dat a²+ b² = c².
Dit doet me terugdenken aan een gesprek tussen Piet en mijn vader naar aanleiding van het uitmeten van een rechte hoek in een doe-het-zelf thuisproject van Piet. Mijn vader zei in zijn Vlaamse dialect dreie, viere, vijve oftewel 3,4, 5 waarbij Piet en ik eventjes de wenkbrauwen fronsten.
Je kent toch wel de stelling van Pythagoras zei hij vrolijk.
En ja hoor, toen werd het duidelijk … alleen hadden we er nooit op die manier naar gekeken of bij stilgestaan.
Waar doen we onze leerlingen in de 21ste eeuw het meeste plezier mee ? Kennis ? Vaardigheden ? Een mix van allebei ?
Als je het mij vraagt mag het gerust de mix zijn van allebei met iets meer klemtoon op vaardigheden die worden ingeoefend in de klas.
Heb jij mooie voorbeelden van andere manieren van lesgeven met klemtoon op het inoefenen van vaardigheden in de klas, laat het me weten en ik deel ze alvast bij tips en tricks !
Tot blogs,