Blog

Leervoorsprong

Tussen krokus en Pasen was ik om medische redenen afwezig op school.
Een periode waarin ik voeling met mijn leerlingen verloor.
Gelukkig was er het programma ‘De Klas’ waarin ik mijn leerlingen op een andere manier kon zien schitteren. Het deed me deugd om hun lach op hun gezicht te zien.
Hun oprechtheid, hun jeugdige volwassenheid, hun hobby’s waarin ze zich kunnen verliezen en hun drive om zichzelf dingen aan te leren, deden me denken aan mijn eigen jeugd.

Leerachterstand

Deze week mocht ik terug opstarten, grotendeels online. En wat ben ik geschrokken!
Neen, ik ben niet geschrokken van leerachterstand.
Ik ben geschrokken van het verlies van de veerkracht en mentale weerbaarheid bij de leerlingen.
Meer dan 2 maanden heb ik mijn leerlingen niet gezien of gehoord.
Vanuit mijn eigen gezinsbubbel kon ik enkel ervaren dat de motivatie voor school van mijn 17 jarige zoon zienderogen achteruit ging. Het nieuws en de (sociale) media aangaande onderwijs beleefde ik zonder echte voeling vanuit de klas.

“Alles wat je aandacht geeft groeit”, … zo ook het woord ‘leerachterstand’
Vandaag had ik een klasgesprek met 17 jarigen.
“Mevrouw, het is alsof wij in de toekomst niets gaan kunnen. Dat is toch niet waar ?”

Geloof in jezelf

Is dit niet de basis voor leerlingen om te gaan groeien?
Een goede dosis zelfvertrouwen geeft ons vleugels en maakt het onmogelijke mogelijk.
En als we het nu eens omdraaien?
In de webinar van SOK stelde Dirk De Wachter de rol van de leerkracht als volgt voor:
In plaats van voorover te buigen naar de leerling, kunnen we de leerling ook op een voetstuk plaatsen. Dan kunnen we opkijken naar de leerling en kijken naar wat wij van hen kunnen leren.
Misschien hebben wij dan wel een leerachterstand en zij een leervoorsprong !

Mijn leerlingen ervaren op dit moment enorme druk: druk om te presteren, druk om een diploma te moeten halen en het gevoel dit alles ‘alleen’ te moeten doen.

Yes, you can!

We zijn op een punt gekomen dat de mentale ruimte ‘op’ is. De rek is eruit.
Als we de ‘coronageneratie’ willen voorbereiden op de toekomst, laten we het woord leerachterstand best even voor wat het is.
Ook leerplandoelen en eindtermen halen, kan gerust naar het achterplan.
Op dit moment moeten we als leer-KRACHT onze leerlingen ondersteunen, hen geruststellen en hen opnieuw laten geloven in hun eigen kunnen.
Even terugschakelen en samen met hen werken aan het geloof in zichzelf op Obama’s wijze.
Yes you can!

Francess