Blog

Sta(r)d(t) van verandering

De “Grote atlas van de belevingswereld”, mijn (vak)collega’s gaven mij deze afgelopen jaar cadeau.
Dankjewel !
Deze atlas bleek immers de perfecte insteek voor het LeonardoParlement afgelopen vrijdag. Met 4 ervaringsdeskundigen uit het onderwijs, wisselden we van ideeën ter voorbereiding van het eigenlijke LeerLabo.

We begonnen met het in elkaar puzzelen van de ‘stad van verandering’; volgens de auteur, de belangrijkste stad van de hele atlas.
Het was fijn om te horen hoe elk van ons met verandering omgaat.
Elk van ons zoekt en vindt zijn weg op een klein stukje van de kaart. Door middel van een persoonlijk verhaal  komen we tot  de kern van dit parlement: ‘Hoe laat je docenten groeien in hun kracht tijdens een LeonardoLeerLabo’. Het antwoord is verhelderend: werk aan de omstandigheden! De oplossing …?

Transformator

Binnen de stad speelt de transformator een belangrijke rol. ‘ Op welke manier maak jij als leerkracht het verschil ook binnen moeilijke omstandigheden?’  Stel dat we gewoon beginnen met de actieve zin “Wees de verandering die je zelf wil zien!” Binnen de ‘school van verandering’ ben jij, de leerKRACHT, de grote transformator! Elk van ons heeft immers de vrijheid om dingen te veranderen. Niet de omstandigheden, niet de leerlingen, niet de directeur maar jijzelf in hoogst eigen persoon hebt de touwtjes in handen om het veranderingsproces op gang te trekken in de richting die jij voor ogen houdt! En … buiten de lijntjes kleuren mag best 🙂

Welke verandering wil jij zien?

Het LeonardoParlement vrijdagnamiddag heeft me nieuwe inzichten gebracht. Tegelijkertijd dringen zich nieuwe vragen op die me dwingen om even stil te staan. We hebben niet meteen een pasklaar antwoord klaar voor het LeerLabo.
In de stad van verandering parkeer ik me daarom kort in het ’tussenstation’. Vandaaruit wandel ik komende weken naar het ‘ideeënpark’ en het ‘park van welbevinden’.  Bij de start van 2019 hoop ik alvast om samen met jullie de evolutiewijk te verkennen en te komen tot een prototype van het Leerlabo!

Ik wens jullie nu reeds fijne feestdagen toe !
Tot blogs in 2019 !

Francess